ANBI

Stichting de Tekendokter

Frankenslag 351
2582HP  Den Haag

post@tekendok.nl
www.tekendok.nl

ANBI nummer: 858698948
KvK nummer: KvK71395393

Bankrekeningnummer:NL33 TRIO 03792257 94

Steun ons

Het ontstaan van de Tekendokter

Marjolijn Engelsman, tekendocent in Meijendel, Wassenaar, startte – naast het geven van tekenlessen in de duinen – in september 2016 met het geven van tekenlessen in het Juliana Kinderziekenhuis. Juist kinderen die even niet buiten kunnen  zijn en zich niet vrijelijk kunnen bewegen, kunnen wel een tekenopdracht en wat natuur (naar binnen gebracht) gebruiken, zo dacht zij.

Intussen is Marjolijn niet meer weg te denken op de polikliniek Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) en op de verpleegafdeling van het Juliana Kinderziekenhuis: met haar vrolijke kar vol teken- en schildermaterialen geeft zij ieder kind even persoonlijke aandacht met een tekenopdracht, die op dat moment en speciaal voor deze jongen of dit meisje geschikt is. 

Op een dag werd Marjolijn door een enthousiast meisje “De Tekendokter” genoemd – zij voelde zich vereerd en draagt vanaf dat moment met trots deze toepasselijke naam. 

Soms geeft de Tekendokter ook groepslessen aan kinderen die al van hun kamer af kunnen komen, in de binnentuin en in de speelkamer van het ziekenhuis. Als straks de buitentuin en de speeltuin klaar zijn, kan de tekendokter daar vast ook gebruik van maken. Natuur en spelen zijn belangrijk in de tekenlessen van de Tekendokter: kan het kind even niet naar buiten, dan brengen de tekenopdrachten de buitenwereld naar het kind!

Het tekenen geeft de kinderen even afleiding van het ziek zijn. Bovendien ontdekken de kinderen dat zij óók vanuit bed of vanuit hun kamer iets kunnen doen, iets kunnen maken en zichzelf iets eigen kunnen maken. Het verbreedt letterlijk en figuurlijk hun horizon, ook als de kinderen weer uit het ziekenhuis naar huis kunnen gaan.

Inmiddels hebben de kinderen veel prachtige tekeningen gemaakt, die zij mee naar huis hebben genomen – of er werd van de tekeningen een gezamenlijk kunstwerk gemaakt. Zo zijn er al vele prachtige gezamenlijk gemaakte kunstwerken, die jaarlijks worden tentoongesteld in de hal van het ziekenhuis. Er is een verjaardagskalender van gemaakt, die werd uitgedeeld aan de kinderen en één van de kunstwerken is geveild bij een benefietdiner, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het Juliana Kinderziekenhuis. 

Van de prachtige kunstwerken wil de Tekendokter in de toekomst ansichtkaarten en andere uitgaven maken, zodat de kunstwerken bewaard blijven voor de kinderen en er een groter publiek van kan mee genieten.

Nu het idee van tekenlessen geven in het ziekenhuis aangeslagen is, hoopt de Tekendokter nog meer kinderen blij te kunnen maken met tekenopdrachten. Zo is Stichting de Tekendokter in het leven geroepen, met als doel:

Doel Stichting
  • Tekenlessen (wekelijks) blijven verzorgen in het Juliana Kinderziekenhuis, waarbij persoonlijke aandacht, een kleine maar waardevolle afleiding en een blije jonge kunstenaar voorop staan.
  • Tekenlessen (wekelijks of maandelijks) verzorgen in andere  (kinder-)ziekenhuizen. Daarvoor worden mogelijk ook andere tekendocenten ingezet.
  • Tekenworkshops verzorgen op speciale evenementen, zoals een patiënten-dag, de ‘What matters to you-dag” en andere evenementen gerelateerd aan het ziekenhuis.
  • Een levendige website met informatie over de tekendokter, kunstwerken van de kinderen, nieuwe tekenopdrachten en de mogelijkheid om een donatie te doen ten behoeve van tekenlessen en materialen.
  • Uitgave van verjaardagskalenders, ansichtkaarten en ander drukwerk ter promotie van de Tekendokter, waarvan de (eventuele) opbrengst besteed zal worden aan tekenlessen en materialen.
Het doel wordt als volgt bewerkstelligd:

De tekenlessen worden op dit moment verzorgd door Marjolijn Engelsman, tekendocent. Zij wordt daarvoor betaald met een maatschappelijk verantwoorde vergoeding.
In de toekomst kunnen ook andere tekendocenten aangetrokken worden voor het geven van tekenlessen in het ziekenhuis.
Tekenmaterialen worden vergoed door de Stichting, waar nodig aangevuld en vervangen.
Voor extra uitgaven, zoals het ontwerp/drukken van ansichtkaarten en de publicatie van een boek, worden extra fondsen aangetrokken.

Het bestuur van de stichting beoordeelt gezamenlijk en in overleg met de tekendocent wanneer waar tekenlessen gegeven worden, welke evenementen worden gefaciliteerd en welke publicaties worden gerealiseerd.


Bestuur

Stichting de Tekendokter werd opgericht in mei 2018. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Carolien Sluimers, gyneacoloog in het Hagaziekenhuis. Zij draagt de Stichting een warm hart toe en heeft veel creatieve ideeën voor de toekomst van de Tekendokter.

Secretaris: May van Gijn – Huyssen van Kattendijke, kinderfysiotherapeut verbonden aan het Juliana Kinderziekenhuis en initiator van het idee voor tekenlessen in het Juliana Kinderziekenhuis 

Penningmeester: Arjette Eenhuizen, senior consultant bij Sonum International, houdt voor Stichting de Tekendokter de strategie en de financiën in de gaten.

Stichting de Tekendokter heeft geen winstoogmerk, de kosten worden gedekt door donaties. De bestuursleden van Stichting de Tekendokter worden niet betaald voor hun inzet. De kosten van de stichting bestaan uit kosten voor ingehuurde arbeid van de tekendocent en tekenmaterialen. Voor eventuele extra projecten worden apart fondsen aangetrokken.


Kosten/batenanalyse Tekendokter in het Juliana Kinderziekenhuis 2017:

Inkomsten:
Inkomsten uit particuliere giften € 7.000,- 
Speciale gift website www.tekendok.nl € 3.650,-
   


Uitgaven:
Ingehuurde arbeid  € 6.000,- 
Tekenmaterialen € 400,-
Ontwerp/drukken verjaardagskalenders          € 600,-
Ontwerp/realisatie website € 3.650,-
   Jaarlijks kosten/baten Tekendokter in het Juliana Kinderziekenhuis, prognose 2018/2019/2020:

Inkomsten:
Inkomsten uit particuliere giften € 15.000,-
Inkomsten (eventueel) ansichtkaarten € 1.000,-
   
   
   
            


Uitgaven:       
Ingehuurde arbeid € 9.000,- 
Tekenmaterialen € 4.000,-
Ontwerp/drukken ansichtkaarten           € 2.000,-
Onvoorziene kosten € 1.000,-
   

 
tekeningvandemaand

Tekening van de maand

Lees meer....
volgonsop instagram

Volg ons op Instagram

Klik hier

Steun ons heart

Doneer zodat we nog meer kinderen die in het ziekenhuis liggen een moment van afleiding kunnen geven met een leuke tekenles.

Klik Hier